Privacyverklaring

KOK & HEIJKAMP BEDRIJFSHUISVESTING


Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting B.V. statutair gevestigd te Nunspeet en kantoorhoudende te Nunspeet, hierna te noemen “Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting”, ten deze vertegenwoordigt door de heer M. Kok. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting verwerkt uw persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking. In deze Privacyverklaring informeert Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting u over de wijze waarop Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting uw persoonsgegevens verwerkt en voor welk doel. Tevens informeert Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting hoe u uw persoonsgegevens kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting worden aangeboden op www.khbv.nl.


Artikel 1. Beveiliging en kwaliteit van uw gegevens

Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting streeft ernaar om de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van uw persoonlijke gegevens te bewaken. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die Kok & Heijkamp Bedrijfhuisvesting verwerkt.


Artikel 2. Welke gegevens legt Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting vast en waarom?


→ Wanneer u een gratis waardebepaling aanvraagt

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Het adres, postcode en plaats voor de desbetreffende locatie waar de makelaar wordt verwacht bij afspraak.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen voor het inplannen van een afspraak.
Type vastgoed zodat de makelaar zich vooraf kan informeren over het vastgoed.


→ Wanneer u een taxatie aanvraagt

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Het adres, postcode en plaats om de juiste gegevens te hebben van u als opdrachtgever.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen voor het inplannen van een afspraak.
Uw opmerking zodat Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting op de hoogte is van eventuele aanvullende informatie.


→ Wanneer u zich inschrijft

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Het adres, postcode en plaats om contact met u op te kunnen nemen over beschikbaar aanbod/een fysieke brochure bij u te deponeren.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen over beschikbaar aanbod.


→ Wanneer u een contactverzoek indient

Uw naam voor de persoonlijke tint.
Het adres, postcode en plaats om aan het gehele contactverzoek te kunnen voldoen.
Uw telefoonnummer en e-mailadres om aan het contactverzoek te kunnen voldoen.
Uw opmerking zodat Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting op de hoogte is waarom u contact wenst.


Artikel 3. Link naar andere sites

www.khbv.nl bevat links naar websites van andere partijen. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting draagt geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.


Artikel 4. Cookies

Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting maakt middels haar website www.khbv.nl gebruik van cookies. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting slaat deze cookies op in uw informatiedrager (PC, telefoon, tablet etc.). Een cookie is een klein tekstbestand. Functionele cookies worden geplaatst teneinde van het gebruiksgemak van www.khbv.nl. Analytische cookies worden toegepast om het gebruik van www.khbv.nl te analyseren. Social media cookies worden toegepast om vacatures of webpagina’s via social media te delen. U hebt de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. Dit kan het gebruiksgemak van www.khbv.nl beïnvloeden. Om cookies uit te schakelen in uw browser of op uw computer, dient u die zelf uit te schakelen of te verwijderen.


Artikel 5. Doorgifte aan derden

Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting gaat zorgvuldig met uw gegevens om en verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij:
- Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting afhankelijk is van derde partijen om de gevraagde dienst te leveren. Met deze derde partijen heeft Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting een verwerkersovereenkomst gesloten. Hieronder vallen IT-dienstverleners, administratiekantoren, makelaarssoftware, hypotheekkantoren, media- en advertentiebureau’s en overige aanverwante organisaties. Daarin is bepaald hoe deze derden op een verantwoorde wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

- Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 6. Beveiliging van gegevens

Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures. Onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van de informatie die Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting ontvangt.


Artikel 7. Aansprakelijkheid van Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting

Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting verwerkt. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 8. Bewaartermijn

Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting bewaart persoonsgegevens gedurende 5 jaar na uw laatste contact met Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting. Tenzij Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens korter of langer te bewaren.


Artikel 9. Wijziging privacyverklaring

Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op www.khbv.nl gepubliceerd worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.khbv.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacyverklaring. Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting raadt u aan de gepubliceerde Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.


Artikel 10. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting verwerkt. Ook kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen, emailvoorkeuren aanpassen, gegevens te verwijderen of het gebruik beperken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting, middels onderstaande contactgegevens:


Vestiging Nunspeet
Kroonlaan 2
8071 WE Nunspeet
0341-467 009
bedrijfshuisvesting@kok-heijkamp.nl