Kok & Heijkamp BEdrijfshuisvesting

Due dilligence

Due dilligence bij de aankoop van onroerend goed is een grondig onderzoek dat kopers uitvoeren voordat ze een definitieve beslissing nemen om het onroerend goed aan te kopen.

Het doel van due dilligence is om alle relevante informatie over het onroerend goed te verzamelen, risico's te identificeren en ervoor te zorgen dat de koper een weloverwogen beslissing kan nemen. De stappen die vaak worden gevolgd zijn op deze pagina beschreven.


Juridisch

Dit omvat het onderzoeken van de juridische status van het onroerend goed, zoals eigendomsrechten, eventuele beperkingen of verplichtingen (zoals hypotheken, erfdienstbaarheden of huren), en eventuele geschillen of juridische kwesties die van invloed kunnen zijn op het onroerend goed.

Financieel

Hierbij worden financiële aspecten van het onroerend goed onderzocht. Denk daarbij aan de huidige en historische financiële prestaties, eventuele openstaande schulden, belastingen en eventuele lopende of toekomstige financiële verplichtingen die overgaan op de koper.

Technisch en mil​​​​​​​ieutechnisch


Dit omvat het inspecteren van de fysieke staat van het onroerend goed, inclusief structurele bouwkundige gebreken, bouwmaterialen, nutsvoorzieningen en eventuele noodzakelijke reparaties of renovaties. Verder worden eventuele milieuverontreinigingen of risico's in verband met het onroerend goed onderzocht, zoals bodemverontreiniging, verontreinigde grond of water, en naleving van de milieu-regelgeving.

Zonering en bestemmingsplan, fiscaal en verzekeringen


Dit houdt in dat wordt nagegaan of het onroerend goed correct is geclassificeerd volgens het bestemmingsplan en of het gebruik ervan in overeenstemming is met de plaatselijke regelgeving en voorschriften. Verder worden de fiscale aspecten van het onroerend goed beoordeeld, inclusief overdrachtsbelasting, omzetbelasting en eventuele fiscale voordelen of verplichtingen. Als laatste worden alle benodigde verzekeringen geëvalueerd, waaronder brandverzekering, aansprakelijk-heidsverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen.


Doorspreken over due dilligence?


Neem telefonisch contact op via
0341-467 009 of e-mail naar
bedrijfshuisvesting@kok-heijkamp.nl

Wilt u meer weten?. info@kok-heijkamp.nl of stel hier eenvoudig uw vraag.