Kok & Heijkamp Bedrijfshuisvesting

Indexering huurcontracten

In de meeste huurcontracten is opgenomen dat de huurprijs periodiek volgens een index mag worden aangepast. In de meeste gevallen wordt hierbij de CPI-index van het CBS aangehouden.

De indexering is bedoeld als middel om de huurprijs in lijn te houden met algemene prijsstijgingen in de economie. Hierdoor wordt zowel huurder als verhuurder beschermd tegen de impact van inflatie.


Gangbare indexen

Het ROZ-contract voor kantoor-, winkel- en bedrijfsruimten hanteert de CPI-index. Deze index meet de gemiddelde verandering in prijzen van goederen en diensten die consumenten kopen. Andere indexen, zoals de bouwkostenindex, kunnen ook worden gebruikt.

CPI-index

De CPI-index wordt uitgedrukt in een getal, waarbij het basisjaar (2015) als referentiepunt dient met een cijfer van 100. Wanneer de index stijgt, betekent dit dat de kosten voor levensonderhoud en economische activiteiten zijn toegenomen.


Voor huurders betekent een stijgende index doorgaans een lichte verhoging van de huurprijs, terwijl een dalende index juist een mogelijke daling van de huurprijs impliceert. Deze systematische aanpassingen zorgen voor een eerlijke en transparante manier om de huurprijs in lijn te houden met de economische realiteit. Dit biedt zowel huurders als verhuurders een duidelijk kader voor financiële verplichtingen aan de hand van marktfluctuaties.

Bron: Centraal bureau voor de Statistiek


Meer weten over indexeren?


Neem telefonisch contact op via
0341-467 009 of e-mail naar
bedrijfshuisvesting@kok-heijkamp.nl

Wilt u meer weten?. Stel hier eenvoudig uw vraag.