Zuiderzeestraatweg 253 in Oldebroek

450.000 k.k.
Verkocht
12 foto's
Omschrijving
Aan de doorgaande provinciale weg (N308), van beide zijden bereikbaar o.a. middels een invoegstrook, bieden wij u te koop aan: de verhuurde, onbemande Esso Express benzinepomp.

Gelegen op een perceel van 349 m2 eigen grond. Deze self-service benzinepomp is verhuurd aan Salland Oil BV als Esso Express verkooppunt en omvat een drietal opstelplaatsen, te weten 2x auto’s (euro/diesel en Suprême + ongelood) en 1x vrachtauto’s (diesel).

Omschrijving:
• Het gehele perceel is verhard, te weten ca. 158m2 met een vloeistofdichte bestrating en verder (ca. 191m2) met klinkerbestrating.
• De opstallen betreffen een luifel van ca. 110m2 waaronder een 2 tal MBVP opstelplaatsen ten behoeve van Euro / Diesel / Supreme+ ongelood. Tevens zijn hier de 2-tal betaalterminals geplaatst.
• Daarbij is er nog een derde opstelplaats (niet overdekt) ten behoeve van Diesel / neste MY Renewable diesel (vrachtauto’s).
• Reclamezuil met daarop vermelde brandstofprijzen.

Er zijn 2 ondergrondse tanks aanwezig, elk van 30.000 liter, gecompartimenteerd:
Tank 1: 25.000 liter Diesel en 5.000 liter renewable Diesel;
Tank 2: 22.000 liter Euro en 8.000 liter Super.

Huurgegevens:
• Salland Oil BV huurt het geheel en draagt zorg voor de exploitatie.
• Huidig huurcontract is ingegaan op 01-09-2014 voor de duur van 10 jaar (tot 01-09-2024) met verlenging van 5 jaar (derhalve tot en met 01-09-2029). Huurder heeft reeds te kennen gegeven de huur te willen voortzetten tot en met die datum.
• Huidige huursom bedraagt € 45.812,-- per jaar, excl. BTW, jaarlijks geindexeerd.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Oldebroek, sectie AG, nummer 1479, groot 3 are en 49 centiare.

Bijzonderheden:
Er is zijn 2 erfdienstbaarheden gevestigd ten behoeve van de tweetal naastgelegen objecten, ten laste van het hierbij te verkopen perceel om te gaan en te komen tot de openbare weg.
Bouwjaar opstallen 2010, in 2018 omgebouwd tot Esso Express waarbij tevens het leidingnetwerk is gerenoveerd.

Bodemgesteldheid:
In 2000 is er een “schone grondverklaring” opgemaakt naar aanleiding van een uitgevoerd bodemonderzoek (nul-situatie). Tevens is in 2006 opnieuw een verkennende bodemonderzoek verricht. Dit rapport is voorhanden.

In de huurovereenkomst is verder het volgende opgenomen:

Salland Oil staat er voor in en zorgt er voor dat de bodem (grond en grondwater) bij de her-oplevering niet als gevolg van de exploitatie van het tankstation tijdens de huur is verontreinigd ten opzichte van de “nul-situatie” in artikel 1 (5) en (6) vermeld. Salland Oil zal voor haar rekening een actualiserend bodemonderzoek laten uitvoeren. Eventueel ten gevolge van de exploitatie van het tankstation nodige sanering dient alsdan door Salland Oil tijdig (binnen een jaar) en voor haar rekening te worden uitgevoerd conform de dan geldende wettelijke eisen. Salland Oil zorgt dan daarna voor haar rekening voor een deskundigen-rapport waaruit de goede staat van de bodem blijkt.

Verplichte jaarlijkse keuring:
De 15-jaarlijkse keuring van de tanks met bijbehorend leidingwerk komt voor rekening van huurder.

Onderhoud en reparaties:
Als het dagelijkse en gebruikelijke onderhoud inclusief schoonmaken aan het gehuurde en daarbij behorende installaties (inclusief afleverpompen en periodieke inspectie(s) van tanks en leidingwerk, de vloeistofdichte bestrating en overige tot het verkooppunt behorende bestrating, alsmede de reiniging van goten en afscheiders en periodiek afvoer van slib), geschiedt door en voor rekening van Salland Oil.

Disclaimer:
Deze documentatie heeft een indicatief karakter en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel alle informatie afkomstig is uit ons inziens betrouwbare bron, kan voor de juistheid ervan niet door Kok & Heijkamp Makelaars worden ingestaan. Vrijblijvende aanbieding, uitsluitend bestemd voor professionele partijen welke hun eigen due-diligence dienen te verzorgen. De eventuele aansprakelijkheid van Kok & Heijkamp Makelaars is te allen tijde uitdrukkelijk beperkt tot een maximum van de door haar op deze transactie betrekking hebbende courtage. Een voordeel qua overdrachtsbelasting komt te allen tijde ten gunste van verkoper.
Kenmerken
Overdracht
Prijs
450.000 k.k.  
Aanvaarding
Direct  
Status
Verkocht  
Bouw
Type object
Belegging  
Bouwjaar
2010  
Bouwvorm
Bestaande bouw  
Oppervlakten en inhoud
Onderhoud
Onderhoud binnen
Goed  
Onderhoud buiten
Goed  
1 / 12 foto's